top of page

Poistenie Belek

je krátkodobé poistenie do 22 dní pre klientov do veku 70 rokov s územnou platnosťou Európa + Turecko. Poistenie je možné uzatvoriť s tarifou pre jednotlivca alebo rodinu, pričom v rodinnej tarife môže byť poistených až 7 osôb

(maximálne 2 dospelé osoby + 5 detí do 18 rokov, ktoré nemusia byť v príbuzenskom vzťahu)

Poistenie ponúka rozsiahlu poistnú ochranu pred a počas dovolenky.

V poistení je zahrnuté poistenie storna a prerušenia cesty...

1.Komplexné cestovné poistenie
2.Komplexné cestovné poistenie PLUS

... s 10% spoluúčasťou (poistené sú ochorenia vyžadujúce si pobyt v nemocnici viď VPP čl. 14 bod 1.1), poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti, poistenie batožiny, poistenie pátrania a záchrany, poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti a rozšírené asistenčné služby.

... bez spoluúčasti, poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti, poistenie batožiny, poistenie pátrania a záchrany, poistenie liečebných nákladov - poistené sú aj akútne stavy chronických a existujúcich ochorení viď VPP čl. 43, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti a rozšírené asistenčné služby.

osoby 55,70€ / 28,60€ osoba
osoby 91,00€ / 45,50€ osoba

Zároveň poistenie kryje vykonávanie bežných športov na turistickej úrovni, nie profesionálnych športovcov, ako napr. plávanie, lyžovanie, potápanie, horolezectvo. VPP  je to článok 5 a 16 až článok 22.

*Pri dieťati zľava

*Pri dieťati zľava

bottom of page