Poistenie Svet

je krátkodobé poistenie do 22 dní pre klientov do veku 70 rokov s územnou platnosťou Svet. Poistenie je možné uzatvoriť s tarifou pre jednotlivca alebo rodinu, pričom v rodinnej tarife môže byť poistených až 7 osôb

(maximálne 2 dospelé osoby + 5 detí do 18 rokov, ktoré nemusia byť v príbuzenskom vzťahu)

Poistenie ponúka rozsiahlu poistnú ochranu pred a počas dovolenky.

V poistení je zahrnuté poistenie storna a prerušenia cesty.

bez spoluúčasti , poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti, poistenie batožiny, poistenie pátrania a záchrany, poistenie liečebných nákladov - poistené sú aj akútne stavy chronických a existujúcich ochorení viď VPP čl. 43, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti a rozšírené asistenčné služby.

Zároveň poistenie kryje vykonávanie bežných športov na turistickej úrovni, nie profesionálnych športovcov, ako napr. plávanie, lyžovanie, potápanie, horolezectvo. VPP  je to článok 5 a 16 až článok 22.

*Pri dieťati zľava

*Pri dieťati zľava

Akcie 2021

Akcie 2020

Akcie 2021

AMIBUS Travel, s.r.o.

Kúpeľný ostrov 3612

92101 Piešťany

info@amibustravel.com

Tel: +421-915-924711

IČO: 50 359 207

© 2016 by Andisko

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
Mám záujem